مصوبات هیأت امناء


صورتجلسه اولین نشست هیأت امناء مستقل پژوهشگاه از طریق لینک زیر قابل مشاهده می باشد


جهت دریافت مصوبات هیأت امنا می توانید به لینک های زیر مراجعه نمایید.

بخش اول مصوبه 

بخش دوم مصوبه

 

نماد اعتماد
تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار دانش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:2,592
کاربران حاضر:39