ارتباط با رابط حقوق شهروندي» تلفن تماس با  ( رابط حقوق شهروندي ) 40-44787720 داخلي ( 1013) 

ايميل رابط حقوق شهروندي [panahi@ccerci.ac.ir]


نماد اعتماد
تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار دانش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:888
کاربران حاضر:1623