گالری تصاویر بازارچه خیریه پژوهشگاه به نفع انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان مهرشهرتاریخ ایجاد: دوشنبه 23 بهمن 1396
تاریخ انتشار: دوشنبه 2 مهر 1397
تعداد بازدید: 2123تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:2,123
کاربران حاضر:17890