برگزاری هفتمین سمینار شیمی محاسباتی

تاریخ ایجاد: سه شنبه 24 بهمن 1396
تاریخ انتشار: یکشنبه 1 مهر 1397
تعداد بازدید: 2308تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:2,308
کاربران حاضر:17810