3 استاد شیمی پردیس علوم دانشگاه تهران در فهرست 1% جهان قرار گرفتند.

براساس آخرین آمار منتشره از سوی موسسه کلاریویت آنالیتیکس 3 استاد شیمی به نامهای آقایان: محمدرضا گنجعلی، پرویز نوروزی و خانم  فرنوش فریدبد از دانشکده شیمی پردیس علوم دانشگاه شیمی تهران در فهرست دانشمندان یک درصد دنیا در سال 2018 قرار گرفتند.

اطلاعات موسسه کلاریویت آنالیتیکس هر دو ماه یکبار به‌ روزرسانی می‌شود و در اعلام رتبه‌بندی‌ها و آمار فعالیت‌های افراد در بازه ۱۰ سال اخیر مدنظر قرار می‌گیرد، برای قرار گرفتن میان محققان و دانشگاه‌های برتر، افراد یا موسسات باید جزو یک‌ درصد اول فهرست از لحاظ تعداد ارجاعات باشند و در خصوص کشورها و مجلات در ۵۰ درصد اول قرار گیرند.

تاریخ ایجاد: چهارشنبه 19 دي 1397
تاریخ انتشار: چهارشنبه 19 دي 1397
تعداد بازدید: 736تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:736
کاربران حاضر:2954