پژوهشگاه در نخستین نمایشگاه" فرصت های ساخت داخل و رونق تولید" شرکت می کند.

نخستین نمایشگاه "فرصت های ساخت داخل و رونق تولید" با هدف اصلی تامین مایحتاج تولید توسط صنعتگران داخل از تاریخ 27 تا 30 تیر ماه جاری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه دکتر اعظم اکبری سرپرست دفتر ارتباط با صنعت پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران اظهار داشت: در این نمایشگاه برای اولین بار نیاز های صنعتی مشخص به منظور ایجاد ارتباط بین دانشگاه ها و پژوهشگاه ها با صنعت عرضه خواهد شد.

خانم دکتر اکبری افزود: در این نمایشگاه محل مشخصی(سالن 38B _ غرفه 35) در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت حضور و معرفی و ایجاد ارتباط مراکز دانشگاهی، پژوهشگاهی و مراکز رشد قرار گرفته است.

در همین راستا سرپرست دفتر ارتباط با صنعت پژوهشگاه با ارسال نامه ای به مجموعه اعضای هیات علمی , دانشجویان و شرکت های مستقر در مرکز رشد پژوهشگاه از آنان دعوت نمود تا در این نمایشگاه شرکت نمایند.


تاریخ ایجاد: سه شنبه 25 تير 1398
تاریخ انتشار: دوشنبه 24 تير 1398
تعداد بازدید: 309تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:309
کاربران حاضر:10202