سرپرست جدید دفتر امور پژوهشی منصوب شد.

به پیشنهاد دکتر محمد مجید مجتهدی معاون پژوهشی پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران، دکتر امیدخواه رئیس پژوهشگاه با صدور حکمی دکتر کورش تبار حیدر را به سمت سرپرست جدید دفتر امور پژوهشی پژوهشگاه منصوب نمود و طی نامه دیگری از زحمات و خدمات ارزنده دکتر سعید عبایی در زمان تصدی مسئولیت این دفتر قدردانی کرد.


به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه دکتر کورش تبار حیدردارای مرتبه علمی دانشیار و از اعضای هیات علمی پژوهشکده فناوریهای پاک می باشند.

تاریخ ایجاد: چهارشنبه 17 مهر 1398
تاریخ انتشار: چهارشنبه 17 مهر 1398
تعداد بازدید: 453تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:453
کاربران حاضر:11304