امضاء تفاهم نامه همکاری فیمابین آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران و دو موسسه تحقیقاتی کشور

 

 

در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو، آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی با موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و همچنین موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی تفاهم نامه همکاری امضاء کردند که این تفاهم نامه های 11 ماده ای به امضاء رئیس آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران  و نمایندگان مؤسسات مذکور رسیده است، بر ارائه خدمات آزمایشگاهی، تبادل تجربیات و انجام آزمایشات تخصصی مورد نیاز یکدیگر، آزمون های مربوط به مقایسه های بین آزمایشگاهی بصورت متقابل، همکاری در تعمیر و ارتقای تجهیزات، تبادل نمونه و مشتری مرتبط خدمات آزمایشگاهی، مشارکت در کارگروه های تخصصی دستگاهی و نظارت دقیق بر کیفیت انجام آزمون ها، ارسال بموقع نتایج و گزارشات به یکدیگر تأکید شده است. 


تاریخ ایجاد: یکشنبه 21 مهر 1398
تاریخ انتشار: یکشنبه 21 مهر 1398
تعداد بازدید: 440تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:440
کاربران حاضر:11423