آغاز هفته وحدت گرامي باد

تاریخ ایجاد: یکشنبه 19 آبان 1398
تاریخ انتشار: یکشنبه 19 آبان 1398
تعداد بازدید: 353تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:353
کاربران حاضر:1023