سرپرست جدید امور بین الملل پژوهشگاه منصوب شد.

دکتر محمد رضا امیدخواه رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ضمن موافقت با استعفای دکتر وحید تقی خانی سرپرست امور بین الملل پژوهشگاه، با صدور حکمی دکتر بابک مختارانی رئیس پژوهشکده مهندسی نفت را با حفظ سمت به عنوان سرپرست جدید این دفتر منصوب نمود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه دکتر امیدخواه همچنین طی نامه ای از زحمات و خدمات ارزشمند دکتر وحید تقی خانی سرپرست قبلی این دفتر قدردانی کرد.

تاریخ ایجاد: شنبه 28 دي 1398
تاریخ انتشار: یکشنبه 29 دي 1398
تعداد بازدید: 369تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:369
کاربران حاضر:11120