ENTER SEARCH BELOW

 

دكتر اكبر فتوحي ساختار پژوهشي اين دانشگاه را پروژه محور دانست و افزود: در اين راستا محققان بر اساس پروژه پژوهشي كه اجرا مي‌كنند گرنت پژوهشي دريافت خواهند كرد.

معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران با اشاره به حجم پروژه‌هاي پژوهشي اين دانشگاه، اظهار داشت: در سال ۹۰ تعداد هزار و ۸۰۰ پروژه تحقيقاتي و در سال ۹۱ تعداد ۲ هزار پروژه تحقيقاتي در دانشگاه علوم پزشكي تهران اجرايي شده است.

وي با بيان اينكه اين پروژه‌ها در حوزه‌هاي باليني، بهداشت، مديريت، تجهيزات پزشكي و نرم افزار بوده است، ادامه داد: علاوه بر اين در ۲ سال اخير معاونت تحقيقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي توجه ويژه‌اي به توليد مواد اوليه داشته كه در اين راستا تحقيقاتي انجام شده است.

دكتر فتوحي با اشاره به جزئيات اين تحقيقات يادآور شد: در اين راستا ۱۵ پروژه در حوزه توليد مواد اوليه داروهاي مورد نياز كشور به دانشگاه علوم پزشكي تهران واگذار شده كه برخي از اين پروژه ها به ثمر رسيده است.

وي همچنين از توليد دارو در مركز رشد اين دانشگاه خبر داد و خاطر نشان كرد: محققان مركز رشد موفق به توليد ۱۰ قلم دارو شدند كه در حال حاضر به بازار عرضه شده است كه با برطرف شدن نيازها، كشور از واردات اين داروها بي نياز شده است.

Creation date: 01/06/2013
Publish date: 01/06/2013
Page view: 1149طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network