ENTER SEARCH BELOW

 گروهی از دانشجویان شیمی دانشگاه الزهرا(س) روز بیست و هفتم شهریور ماه سالجاری با حضور در پژوهشگاه از تعدادی از آزمایشگاهها ، کتابخانه و بخشهای مورد نظر بازدید نمودند.

در این بازدید دو ساعته در هر مورد دانشجویان ضمن دیدار با مسئولان آزمایشگاهها پرسشهای خود را مطرح و پاسخ لازم را دریافت نمودند.

دانشجویان در پایان این بازدید ضمن ابراز خرسندی از تجهیزات علمی مدرن در آزمایشگاه ها بر استمرار این بازدیدها تاکید کردند.


Creation date: 23/10/2013
Publish date: 24/10/2013
Page view: 1977طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network