ENTER SEARCH BELOW

 

شیمیدانان دانشگاه کانکتیکات، فرآیندی را برای تولید گروه جدیدی از مواد متخلخل کشف کرده‌اند که اجازه کنترل بهتر تولید را داده و از کاربردهای بسیار وسیعتری نسبت به استاندارد صنعتی بلندمدت برخوردار است.

این فرآیند تاکنون منجر به تولید بیش از 60 خانواده جدید از مواد شده و امکان تولید مواد بیشتر نیز وجود دارد.

از مثال های مواد متخلخل می‌توان به دیوار خشک، چوب، بتون، لاستیک و برخی پلاستیکها اشاره کرد. کاتالیزور اصلی در این فرآیند قابل بازیافت بوده که آن را به یک فناوری دوستدار محیط زیست تبدیل کرده است.

در 20 سال گذشته، دانشمندان بر یک فرآیند قدیمی مبتنی بر آب برای تولید مواد مزومتخلخل تکیه داشتند که ابتدا توسط شرکت Mobil Oil ایجاد شده بود.

این رویکرد از محدودیتهایی برخوردار است. دستکاری در اندازه سوراخهای موجود در ماده بسیار مشکل بوده و ثبات سیستم زمینه در زمان مواجهه با حرارت بالا ضعیف می‌شود که کاربرد ماده را محدود می‌کند.

برخورداری از مواد دارای منافذ میکروسکوپی یکنواخت به مولکولهای هدف با اندازه خاص اجازه می‌دهد تا به داخل و خارج از ماده جریان یابند. این امر از اهمیت زیادی در کاربردهایی مانند جذب سطحی، حسگرها، اپتیک، مغناطیس و حاملهای انرژی مانند کاتالیزور موجود در سلولهای سوختی برخوردار است.

این فرآیند همچنین بهترین عملکرد خود را تنها در زمان استفاده از سیلیکون یا تیتانیوم از میان فلزات موجود در جدول تناوبی بروز می‌دهد.

محققان در این پژوهش که در مجله Nature Communications منتشر شده، به تولید اکسیدهای فلز مزومتخلخل یکنواخت با استفاده از فلزات واسطه مانند منگنز، کبالت و آهن پرداختند.

این رویکرد منحصربفرد به محدودنگهداشتن واکنشهای شیمیایی کمک کرده و به ارائه کنترل و انعطاف بی‌نظیر خواهد پرداخت.

مبع خبر ایسنا

 


Creation date: 26/02/2014
Publish date: 26/02/2014
Page view: 1225طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network