ENTER SEARCH BELOW

 

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر رضا فرجی  دانا در بیست و سومین مراسم تجلیل از اعضای هیئت علمی نمونه دانشگاهها که با حضور رئیس جمهور برگزارشد گفت : اعضای هیئت علمی تربیت نیروی انسانی را برعهده دارند که مهمترین سرمایه کشور است.
  
وزیر علوم با اشاره به اینکه مهارت آموزی به دانشجویان به خصوص کارآفرینی یکی از مواردی است که باید در دانشگاه‌های نسل سوم که دانشگاههای کار آفرین هستند دنبال شود گفت :مسئول  ایجاد روحیه کارآفرینی و ارائه  ایده‌های نو به دانشجویان اعضای هیئت علمی هستند.
 
وی با بیان اینکه در بسیاری از انتقاداتی که در زمینه عدم تحقق برنامه‌ها  از دانشگاه‌ها و وزارتخانه های آموزشی و پژوهشی می‌شود، مربوط به بخش  تقاضا است ولی بخش عرضه  را سرزنش می‌کنند گفت: برای مثال در کیفیت بخشی به منابع انسانی که سرمایه‌ای بزرگ برای اقتصاد دانش بنیان است استادان ما نقش اساسی دارند و نباید سرزنش شوند که چرا این همه منابع  انسانی را در اختیار  جامعه می‌گذارند؛ البته کار تربیت نیروی انسانی باید هدفمند باشد اما غنی کردن سبد اشتغال حتی در دوره رکود اقتصادی یکی از سیاست‌هایی است که در کشورهای توسعه یافته دنیا انجام می‌شود.
      
وزیر علوم با اشاره نسبت تعداد اعضای هیئت علمی به دانشجویان به عنوان یکی از شاخص های کیفت آموزشی گفت :در پایان سال تحصیلی 92-91 تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاههای تابعه وزارت علوم 20 هزار نفر بود که  83 درصد آنها استادیار به بالا بودند و با در نظر گرفتن رشد کمی پذیرش دانشجو در سال های اخیر، نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه‌ها ا به33 است  و این در حالی است که در حکم برنامه پنجم باید این نسبت 1به 18 باشد.
وی با بیان اینکه برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید حدود 20 هزار عضو هیئت علمی جدید جذب کنیم، اظهار کرد: در حال حاضر نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی نیز ا به 53 است که تنها 33 درصد آنها استادیار به بالا هستند و  برای  رسیدن به نسبت 1 به 40  قانون برنامه باید 10 هزار عضو هیئت علمی دیگر در دانشگاه آزاد اسلامی جذب شود.
وی با اشاره به وجود بیش از 12 هزار عضو هیئت علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی، تصریح کرد: به طور کلی 68 هزار عضو هیئت علمی در دانشگاه‌های کشور عهده دار امر پژوهش، آموزش و کارآفرینی هستند که برای رسیدن به وضعیت کیفی مناسب و  اقتصاد دانش بنیان باید آنها را به بیش از 100 هزار  نفر عضو هیئت علمی افزایش دهیم،  هرچند که برای رسیدن به اقتصاد دانش بنیان نسبت استاد به دانشجو تنها یکی از شاخص‌هاست.
وزیر علوم با بیان اینکه دانشگاه‌ها باید پاسخگوی نیاز جامعه باشند، استادان را یکی از محورهای اصلی این پاسخگویی دانست و گفت: ما باید برنامه‌های زنده داشته باشیم وگرنه در دنیایی که با سرعت در حال حرکت است حتی اگر با سرعت آنها حرکت کنیم، فقط فاصله خود را حفظ می‌کنیم و این در حالی است که ما باید جلوتر از آنها حرکت کنیم.Creation date: 06/05/2014
Publish date: 06/05/2014
Page view: 739طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network