ENTER SEARCH BELOW

 


دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یکی از ضرورتهای داشتن شبکه ملی محاسبات پیشرفته( HPC) را نیاز به زیر ساخت، ابزار و نرم افزار مناسب در رابطه با محاسبات پیشرفته دانست.

 

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این جلسه دکتر احمدی گفت: با توجه به پیچیدگی در کارهای محاسباتی  و علمی، کارهایی که جنبه  شبیه سازی  یا محاسباتی قوی دارد نیازمند ابررایانه  یا سیستم های پیشرفته است و در کنار تجهیزات پیشرفته آزمایشگاه ها، ضرورت داشتن این چنین شبکه ای ضروری است.
وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت و جایگاه این شبکه، لازم است کهقدمی در راه تحقق این موضوع برداشته شودو در این خصوص مذاکراتی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته ایم  که با فازبندی و برنامه ریزی، برنامه ای عملیاتی داشته باشیم و کار را هدایت کنیم.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با بیان اینکه باید ببینیم تاکنون چه فعالیت هایی در این خصوص انجام شده و چالش ها و تجربیات را بررسی کنیم خاطر نشان کرد: هدف این است که با توجه به پایه ریزی شبکه فناوری اطلاعات کشور مجموعه مراکز پژوهشی و آموزش عالی را  از نظر ارتباطات شبکه ای و زیر ساخت و نیروی انسانی لازم برای سرویس دهی مناسب آماده کنیم.  
وی همچنین فعال سازی بخش خصوصی را با دادن تسهیلات به عنوان یک راه حل که می تواندبه فعال سازی این دستگاه کمک کند ،تاکیدکرد.


Creation date: 21/05/2014
Publish date: 22/05/2014
Page view: 990طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network