ENTER SEARCH BELOW

 

به گزارش روابط عمومي وزارت علوم ، دکتر شریفی با اعلام این خبر گفت: نخبگان دانشگاهی کسانی هستند که از لحاظ خلاقیت، داشتن ایده،نوآوری،فعالیت های پژوهشی و فناوری و تولیدات علمی پژوهش بنیان سرآمد باشند.
وی تأکید کرد: در کلیه جوامع بشری در حال حاضر نقش و جایگاه علم در زندگی ها و توسعه کشورها نمود قابل توجهي دارد و برتری های اقتصادی، اجتماعی، رفاه و توانمندی های صنعتی و نظامی در گرو توان بهره گیری از یافته های علمی است و نقش پژوهش و فناوری در تمام عرصه ها پررنگ تر از گذشته بلکه حتی تعیین کننده اصلی است.
دکتر شریفی در ادامه گفت: در تعریف نخبگی داشتن استعداد علمی مهم است اما مهم تر از آن برخورداری از دانش پژوهش و ایده پروری است و باید میزان داشته های پژوهشی مبنای تعریف نخبگی قرار گیرد.
وي افزود : هدف از ایجاد دفتر امورنخبگان در معاونت پژوهش و فناوری نیز بر همین مبنا است و نشان می دهد که معیارها و شاخص های نخبه را باید در مولفه های پژوهشی تعیین کرد و اساساً باید نخبگان را در میان پژوهشگران و فناوران موفق جستجو کرد زيرا در غیر این صورت در تعریف نخبگی دچار انحراف می شویم و به عبارتی دیگر به آسیب پژوهش و کم رنگ شدن آن در زندگی و از بین رفتن توان رقابت و اقتدار در عرصه های مختلف کمک کرده ایم.
دكتر شريفي در پايان گفت :  به منظور توجه و حمایت از نخبگان فکری جامعه که عمدتاً اعضای هیأت علمی در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی سرآمدان این حوزه می باشند و با توجه به اهمیت نخبگان فکری که افرادی هستند که اندیشه، فکر، روشهای بهینه، تئوری، آینده نگری و دوراندیشی تولید می کنند و روش های عقلایی تحقق اهداف را مشخص كنند. معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم اقدام به راه اندازی دفتر امورنخبگان كرده است.
Creation date: 23/06/2014
Publish date: 23/06/2014
Page view: 1263طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network