ENTER SEARCH BELOW

 
دکتر وحید احمدی در خصوص اعتبارات پژوهشی با اشاره به سیاست های کلان حوزه پژوهش و فناوری در خصوص طرح های کلان ملی گفت: در سال 91 اعتباری که از جانب معاونت پژوهشی وزارت علوم به این طرح ها اختصاص داده شد حدود 2 میلیارد تومان بود که در سال 92 به حدود 30 میلیارد تومان رسید که افزایش 15 برابری داشته است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در خصوص شبکه آزمایشگاهی کشور نیز گفت: اعتباری که در سال 91 به این شبکه تخصیص داده شد حدود 580 میلیون تومان بود که در سال 92 به 28 میلیارد و 600 میلیون تومان رسید یعنی حدود 50 برابر یا حدود 500 درصد افزایش اعتبار داشتیم.

احمدی تاکید کرد: این افزایش اعتبار ناشی از توجه جدی معاونت پژوهشی وزارت علوم بر توسعه آزمایشگاه ها است.
وی در رابطه با حمایت از پارک های علم و فناوری و مراکز رشد گفت:در سال 91، 3 میلیارد و 600 میلیون تومان و در سال 92 ، 16میلیارد و 900 میلیون تومان به این پارک ها اختصاص داده شد که تقریبا بیش از چهار برابر است.

احمدی در خصوص حمایت از مراکز تحقیقاتی نیز گفت: در سال 91، دو میلیارد و 400 میلیون تومان به این مراکز اختصاص داده شد که در سال 92 به حدود 11 میلیارد و 300 میلیون تومان رسید.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: یکی از معضلات جدی در سال های گذشته قطع منابع علمی کشور بود یعنی بیش از 75 تا 80 درصد پایگاه های منابع علمی قطع بودند که در سال گذشته وزارت علوم حدود 6 میلیارد تومان به صورت متمرکز برای پایگاه های منابع علمی تخصیص داد تا به ایجاد ارتباط با منابع علمی کمک شود.

احمدی در خصوص حمایت از قطب های علمی کشور نیز گفت: در سال 91 ، یک میلیارد و 200 میلیون تومان برای حمایت از این قطب ها تخصیص داده شد که این میزان در سال 92 ، به دو میلیارد و 500 میلیون تومان رسید.

احمدی افزود: همچنین در سال 91 برای حمایت از انجمن های علمی کشور 500 میلیون تومان اختصاص داده شد که در سال 92 به یک میلیارد و 350 میلیون تومان رسید.

وی در حوزه حمایت از مجلات و نشریات علمی کشور گفت: در سال 91، 208 میلیون تومان و در سال 92 ، 570 میلیون تومان برای حمایت از این مجلات و نشریات تخصیص یافت که این بودجه در سال 92 نسبت به سال 91 حدود سه برابر شده است.

معاون وزیر علوم در خصوص بحث مالکیت فکری نیز گفت: در سال 92، حدود 310 میلیون تومان به آن اختصاص داده شد.

احمدی تاکید کرد: در مجموعه اعتبارات پژوهشی جهت گیری بسیار مشخص برای رشد علمی داشته ایم و حمایت های قوی در حوزه های مختلف پژوهشی از جمله طرح های کلان داشتیم که نسبت به سال 91 اعتبار قابل توجهی است.***طرح های پژوهشی باید موفق شوند

وی در رابطه با اینکه آیا طرح های کلان مشکلی پیدا کرده اند یا خیر، گفت:بر اساس رویکرد دولت یازدهم طرح ها باید موفق شوند و صرفا تعریف طرح و مصوب کردن طرح دلالت بر توفیق طرح نیست.

معاون پژوهشی وزیر علوم گفت: در این خصوص مدیریت جدید و قوی تری برای طرح های کلان ملی در نظر گرفته شد، برای دستگاه های اجرایی باید دخالت موثرتری در نظر گرفته می شد و دولت نیز باید نقش فعال تری در نظر می گرفت.

احمدی افزود: در جلسات اخیر شورای عالی دستگاه های اجرایی و هم دستگاه های متقاضی مشارکت فعال تر پیدا کردند و نقش موثرتری را ایفا می کنند که این در واقع ضمانت اجرا و عملیاتی شدن خود طرح ها را بالا می برد.

وی ادامه داد: با این حال اکنون برخی طرح ها دچار مشکل شده اند و دستگاه های متقاضی در آنها مشارکت فعال ندارند که در حال مذاکره هستیم تا همه دستگاه های متقاضی مشارکت فعال داشته باشند.

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: هدف معاونت پژوهشی وزارت علوم این است که طرح های تحقیقاتی به ویژه طرح های کلان ملی که دانشگاه، دستگاه های اجرایی و دولت درگیر آن هستند، میزان توفیق آنها با ضریب اطمینان بالا باشد و هدف ما صرفا افزایش تعداد طرح ها نیست.

احمدی ادامه داد: با این حال در این مرحله قرار نیست هیچ طرحی حذف شود بلکه قرار است این طرح ها تقویت شوند و دولت در این موضوع ورود پیدا کند.*** تقویت شرکت های دانش بنیان از معیارهای رشد علمی

معاون پژوهشی وزیر علوم با اشاره به این که یکی از معیارهای رشد ما تقویت شرکت های دانش بنیان است، گفت: بر اساس رویکرد جدید دولت که رویکرد واقع بینانه ای است، علم باید در ایجاد کار آفرینی، ایجاد ثروت و به کار گیری نیروها در رفع نیازهای کشور محقق شود.

احمدی افزود: در این رابطه دولت، مجموعه وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری با هماهنگی یکدیگر صندوق نوآوری و شکوفایی را که در سال های قبل فعالیتی نداشت، فعال کردند.

وی ادامه داد: دولت در سال گذشته برای صندوق نوآوری و شکوفایی هزار میلیارد تومان در نظر گرفت و صندوق های متعدد پژوهش و فناوری در مراکز پارک ها و حوزه های مختلف به عنوان کارگزار مستقر شدند تا این اعتبار را به صورت موثرتری در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار دهند.

معاون پژوهشی وزیر علوم گفت: اکنون یک فضای اطمینانی برای شرکت های دانش بنیان ایجاد شده تا آنها بتوانند از این قانون پیشرفته بهرمند شوند.
Creation date: 18/08/2014
Publish date: 18/08/2014
Page view: 1121طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network