ENTER SEARCH BELOW

 

دکتر الهیار رئیس امور بودجه آموزشی و فرهنگی معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری به اتفاق هیات همراه در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران حضور یافت و با دکتر امید خواه رئیس ، معاون اداری،مالی و پشتیبانی و سرپرست دفتر بودجه این پژوهشگاه دیدار نمود.

در این دیدار دکتر امیدخواه مسائل و مشکلات مربوط به کمبود اعتبارات ، هزینه خرید تجهیزات را از دغدغه های موجود پژوهشگاه برشمرد و خواستار نگاه ویژه مسئولان ریاست جمهوری به این مهم شد.

 رئیس پژوهشگاه همچنین  خواستار مساعدت در اختصاص کمک مالی برای تجهیز آزمایشگاه مرکزی و واحد نیمه صنعتی و نوسازی تاسیسات زیر بنایی پژوهشگاه از هیات مذکور گردید.

Creation date: 06/09/2014
Publish date: 07/09/2014
Page view: 2126طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network