ENTER SEARCH BELOW

 
دبیر ستاد توسعه فناوری و نوآوری نفت، گاز و ذغال سنگ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: ستاد در قالب موافقتنامه ای از توانمندی های پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی استفاده خواهد کرد.
دکتر جعفر توفیقی، دبیر ستاد توسعه فناوری و نوآوری نفت، گاز و ذغال سنگ معاونت علمی ریاست جمهوری در مراسم امضای موافقتنامه همکاری مابین ستاد و پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی، تصریح کرد: با توجه به اینکه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی یکی از مراکز علمی و پژوهشی معتبر است که توانمندی های بسیار خوبی در زمینه فعالیت های ستاد نفت و گاز دارد به همین دلیل با امضای این موافقتنامه توافق کردیم تا از این توانمندی ها بهره مند شویم.

                                                                                                                                   


وی افزود: ستاد توسعه فناوری و نوآوری نفت، گاز و ذغال سنگ معاونت علمی از توانمندی های این پژوهشگاه در جهت توسعه فعالیت های ستاد استفاده خواهد کرد که بیشتر این فعالیت ها در حوزه کاتالیست ها خواهد بود که پژوهشگاه شیمی تجربه و توانمندی های بسیار خوبی در این زمینه دارد.
دکتر توفیقی، با اشاره به اینکه بخشی از نیازهای حمایتی شرکت های دانش بنیانی که به ستاد مراجعه می کنند در حوزه کاتالیست ها است، بیان کرد: با توجه به اینکه توسعه کاتالیست ها یک بخش بسیار استراتژیک در حوزه نفت محسوب می شود ستاد به جای اینکه امکانات و زیر ساخت های آن را ایجاد کند از ظرفیت های این پژوهشگاه که از نظر مدیریت، نیروی انسانی و تسهیلات آزمایشگاهی بسیار پیشگام هستند در جهت انجام وظایف خود کمک می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: براساس این موافقتنامه ستاد در زمینه ممیزی تکنولوژی، ارزیابی تکنولوژی و همچنین ارزیابی توانمندی شرکت های دانش بنیان از تجربیات و ظرفیت های پژوهشگاه استفاده می کند.
دبیر ستاد توسعه فناوری و نوآوری نفت، گاز و ذغال سنگ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در پایان اظهار داشت: این موافقتنامه چهارچوب کلی همکاری ها را تعیین می کند و در قالب آن بسته به نوع خدمات و نوع همکاری در هر مورد طبیعتا قراردادهای جداگانه ای امضا خواهیم کرد.

 

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران در مفاد این موافقتنامه آمده است:

موافقتنامه همکاری میان ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ معاونت علمی و پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در شش ماده تنظیم شده است که در راستای سند چشم انداز افق 1404و به منظور تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه پنجم توسعه مبتنی بر نوآوری با هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان از طریق ارتقاء توان شرکت های دانش بنیان منعقد شده است
محورهای عملیاتی این موافقتنامه عبارتند از: تدوین نقشه راه فناوری کاتالیست کشور، همکاری با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، تعیین اولویت های فناوری کاتالیست در صنعت نفت، ارزیابی توانمندی شرکت های داخلی برای اجرای طرح های دانش بنیان، استقرار نظام مدیریت دانش و فناوری در بنگاه ها و تجاری سازی فناوری داخلی و توسعه ان در سطح ملی و بین المللی.
بر همین اساس، مدیریت و راهبری همکاری دوجانبه، هدایت و تامین منابع مالی به منظور کمک به طرح های مورد توافق، ارتباط با وزارت نفت برای تعیین اولویت های فناوری و حمایت از فناوری های داخلی، هماهنگی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به منظور همکاری با پژوهشگاه و هماهنگی با دستگاه های مسوول با هدف توسعه بازار هدف در سطح منطقه ای و بین الملل از جمله وظایفت ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ معاونت علمی در این موافقتنامه است.
همچنین پژوهشگاه براساس این توافقنامه، ایجاد سامانه مناسب برای ارزیابی و رتبه بندی فعالان این حوزه، شناسایی و تعیین اولویت های فناوری صنعت نفت با همکاری وزارت نفت، فراهم کردن شرایط مناسب برای تشکیل کنسرسیوم های تخصصی برای طراحی و تولید کاتالیست، تعیین اولویت های آموزشی، پژوهشی و فناوری به منظور هماهنگی با دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و صاحبان فناوری، معرفی بازارهای هدف منطقه ای و بین المللی با هدف هماهنگی برای ورود به آنها، انتخاب و معرفی شرکت های معتبر و آماده به جذب بودجه های مورد نیاز، تدوین و پیاده سازی روش های مناسب در بازرسی اثربخش برای نظارت بر صرف بودجه های تخصصی داده شده، تمهید شرایط لازم برای استفاده از تمام ظرفیت های موجود در کشور و هماهنگی با سایر مراکز و تشکل ها به منظور استفاده از ظرفیت آنها را برعهده خواهد داشت.
این موافقتنامه با اعتبار سه سال و در 6 ماده و 2 تبصره در تاریخ 2 مهرماه جاری به امضای  آقایان دکتر جعفر توفیقی دبیر ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دکتر محمدرضا امیدخواه رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران رسید.

 

Creation date: 27/09/2014
Publish date: 28/09/2014
Page view: 1729طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network