ENTER SEARCH BELOW

 

سیزدهمین نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي و فناوري ازتاريخ 23 الي 26 آذر ماه 1393 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.

 

پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران نیز با ارائه بیش از 30 دستاورد جدید در حوزه ترکیبات دارویی، نانو، دستگاهی، کاتالیزگرها و ... در غرفه دستاوردهای علمی  ، پژوهشی و فناوری و  همچنین با ارائه بیش از 10 دستاورد جدید و با معرفی شرکتهای مستقر در مرکز رشد فن بازار حضور پر رنگی در نمایشگاه از خود ارائه کرد.فعالیت هایی همچون قرار دادن ميز ارتباط با صنعت جهت مشاوره دادن به مراجعه كنندگان و جذب پروژه ، ارائه بروشور و کتابچه های پژوهشگاه و نمایش فیلم معرفی پژوهشگاه ، نمايش بخشي از كتابهاي تاليفي يا ترجمه شده ، نمایش دستاوردهای دستگاهی ، نمایش پروژهای کاربردی پژوهشگاه ، معرفی اعضای هیئت علمی و تخصص آنها ، برگزاري كارگاههاي ايمني در آزمايشگاه به صورت رايگان و با ارائه گواهی از اهم فعالیت های صورت گرفته بود.