ENTER SEARCH BELOW

 


ارتقای سلامت  و کاهش آمار بیماری ها ، به المان های مختلف بستگی دارد که یکی از این المان ها که در سلامت جسم و روح پرسنل تأثیر مستقیمی دارد، ورزش است.

لذا در راستای ارائه خدمات رفاهی و ورزشی  و تأکید بر سلامت  اعضای هیأت علمی ، کارکنان و دانشجویان  ،گام های اساسی در جهت راه اندازی و تجهیز امکانات ورزشی در پژوهشگاه برداشته شده است.  آقای مهندس مژدهی مدیر امور اداری و پشتیبانی  گفت : به زودی  سالن ورزشی که دارای دستگاه های هوازی متعدد  می باشد  و افتتاح زمین چمن مصنوعی و همچنین زمین ورزشی چندمنظوره راه اندازی و   به  بهره برداری خواهد رسید. ایشان همچنین خاطر نشان نمودند کار تهیه و تدوین برنامه  ورزش صبحگاهی  نیز در اولویت فعالیت های  ورزشی قرار خواهد گرفت  تا همکاران بتوانند  در ساعات ابتدایی صبح ، با راه پیمایی و پیاده روی  روحیه خود را تقویت کرده  تا با انگیزه  و نشاط بیشتر  به انجام امور محوله بپردازند.

Creation date: 30/12/2014
Publish date: 31/12/2014
Page view: 1175طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network