ENTER SEARCH BELOW

 

با حضور دکتر وحید احمدی ، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم  ، تحقیقات و فناوری ، قرار داد انتقال دانش فنی تولید کود آهن در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران منعقد شد .
 بر اساس این قرار داد بسته دانش فنی تولید 500 تن کود آهن سالانه از طرف پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در اختیار شرکت " تدارک " قرار داده می شود .
این قراداد فی مابین جناب آقای مهندس شاهرخ رامزی معاون اداری،مالی و پشتیبانی پژوهشگاه  و جناب آقای مرتضی حسنی مدیر عامل شرکت تدارک به امضاء رسید.

دکتر محمد غفار زاده پژوهشگر و عضو هیئت علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و مسئول پروژه دانش فنی تولید آهن در خصوص انعقاد این قرار داد گفت : سالانه ده هزار تن کود آهن با ارزش 20 میلیون دلار وارد کشور می شودو این فناوری برای اولین بار در کشور ایجاد می شود.
وی تاکید کرد : کود آهن در تولید تمامی محصولات کشاورزی بویژه در زمین های آهکی کاربرد دارد .
گفتنی است این قرار داد در 21 ماده وبا مبلغ دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال منعقد شده است .
Creation date: 07/01/2015
Publish date: 07/01/2015
Page view: 1208طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network