ENTER SEARCH BELOW

 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  گفت: ایجاد مرکز تحقیقات بین المللی فناوریهای نوین پزشکی، در کاربردی شدن علوم پایه ، ابداع  روش های نو  و   تولید تجهیزات پزشکی موثر خواهد بود.
 دکتر محمد فرهادی  در مراسم امضاي تفاهم نامه ایجاد مرکز تحقیقات بین المللی فناوریهای نوین پزشکی پروفسور مجید سمعیعی در ایران گفت : مراکز مختلف پژوهشی  وابسته  وزارت علوم نظیر سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران ، پژوهشگاه مهندسی  ژنتیک و زیست فناوری و پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی در همکاری با مرکز تحقیقات بین المللی فناوریهای نوین پزشکی پرو فسور مجیدسمعیعی در کاربردی شدن علوم و ارتقای سلامت  جسمی و روانی جامعه نقش مهمی خواهند کرد.
وی افزود: امروز درهم آمیختگی علوم و همکاری های میان رشته ای  در همه حوزه ها  از جمله حوزه سلامت و پزشکی بیشتر شده و  از فناوری و تجهیزات نوین استفاده بیشتری می شود.
دکتر فرهادی گفت : گسترش روز افزون پیوند و تعویض  اندام های مختلف بدن ، استفاده از روش های نوین سلولی مولکولی ،اصلاح ژن ها  و مهندسی بافت نشان می دهد  در کنار پزشکی سنتی، روز به روز سهم پزشکی مدرن  در حوزه سلامت بیشتر می شود.
وی ابراز امیدواری کرد : ایجاد مرکز تحقیقات بین المللی فناوریهای نوین پزشکی پروفسور سمعیعی  بتواند نقش مهمی  در همکاری بین علوم مختلف ، توسعه رشته های میان رشته ای ، کاربردی شدن دانش و تربیت متخصصان تراز اول در سطح جهانی ایفا کند.


Creation date: 13/01/2015
Publish date: 13/01/2015
Page view: 1001طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network