ENTER SEARCH BELOW

 تفاهم نامه ایجاد مرکز تحقیقات بین المللی فناوریهای نوین پزشکی پروفسور سمیعی در سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران توسط دکتر فرهادی وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و  پرفسور مجید سمیعی رئیس موسسه علوم اعصاب هانوفر آلمان  به امضا رسید .
بستر سازی برای همکاری بین متخصصان ایرانی و خارجی از جمله آلمان  و تقویت و توسعه همکاریها با هدف دسترسی و بکارگیری دانش فنی و روز آمد در اجرای طرح های فناوری، پژوهشی ، مطالعاتی ، توسعه ای و کاربردی و تربیت محققان صاحبنظر در عرصه بین المللی  در حوزه علوم پزشکی و زیستی  از اهداف این  تفاهم نامه است که با تلفیق علوم مهندسی، طبیعی ، ریاضی و فناوری اطلاعات محقق خواهد شد.
در این تفاهم نامه تاکید شده است : فعالیت های این مرکز باید به گونه ای برنامه ریزی و جهت گیری شود که در 10 سال پس از تاسیس جزء مرکز تحقیقاتی بین المللی صاحب نام در عرصه فناوری های زیست پزشکی باشد .
Creation date: 13/01/2015
Publish date: 13/01/2015
Page view: 1161طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network