ENTER SEARCH BELOW

 در پي پذيرش استعفاي دكتر حسين حسيني ، دكتر مجتبي شريعتي نياسر معاون آموزشي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، با صدور حكمي دکتر اصغر مولائی دهکردی را به سمت مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی منصوب كرد .
در حكم دكتر شریعتی خطاب به دکتر مولايي دهكردي آمده است :  
مقتضی است در انجام امور و وظايف محوله، محورهای زیر را مد نظر قرار دهید:

 تدوین طرح آمایش آموزش عالی که در دست اقدام است، پس از تکمیل مراحل کارشناسی و تأئید مراجع ذیربط ابلاغ خواهد شد. این طرح می تواند و باید در تصمیم¬سازی های مربوط به توسعه هدفمند آموزش عالی مبنا قرار گیرد

.یکی از اصول مهم در گسترش آموزش عالی، مأموریت گرايی دانشگاه¬ها و موسسات آموزش عالی است. لذا لازم است این اصل در بررسی درخواست¬ها و صدور مجوزها ملحوظ نظر قرار گیرد.

 نتایج حاصل از سطحبندی و ساماندهی مراکز دانشگاهی کشور در تمامی زیرنظامها مبیّن شرايط، استعداد و دامنه توسعه موفق مراکز مذکور است. این نتایج می تواند و باید در توسعه مراکز دانشگاهی مورد توجه قرار گیرد.

 توجه به توسعه آموزش عالی در استان های غیربرخوردار،مبتنی بر نیازها و مزیتهای نسبی آن استان¬ها,اصل مهم دیگری است که ایجاب می¬کند در همه عرصه های تصمیمگیری در اولویت قرار داده شود

 اقتدار و جایگاه شورای گسترش آموزش عالی به عنوان عالیترین مرجع تصمیمگیری توسعه آموزش عالی، پشتوانه و ضامن تحقق تصمیمات منطقی و هدفمند است. انتظار میرود اهتمام ویژهای در بهرهگیری از این نهاد مهم صورت پذیرد.
امید است با توجه به محورهای یادشده و با بهره¬گیری از توان مدیران و کارشناسان اداره کل گسترش آموزش عالی، توفیقات روزافزونی را کسب نموده و رویکرد رسیدگی به درخواست¬ها، حول مدار اخلاق، قانون، دقت و سرعت عمل زمینه ساز اعتلای آموزش عالی قرار گیرد.
شایان ذکر است دكتر اصغر مولايي دهكردي داراي دكتراي مهندسي شيمي و استاد دانشگاه صنعتي شريف بوده و از سوابق اجرايي وي مي توان به معاونت پژوهشي و تحصيلات تكميلي و ریاست دانشكده مهندسي شيمي و نفت دانشگاه صنعتي شريف اشاره كرد .

روابط عمومی و امور فرهنگی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران توفیقات روز افزون جناب آقای دکتر مولایی که خود از اساتید عرصه شیمی و مهندسی شیمی می باشند را در تحقق اهداف مورد نظر از خداوند سبحان مسالت دارد.

 

Creation date: 04/08/2015
Publish date: 04/08/2015
Page view: 1965طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network