ENTER SEARCH BELOW

 

آقای پروفسور گئورگ اشنایدر Jorg Schneider مدیر بخش امور بین الملل بنیاد تحقیقات آلمان (DFG )و آقای فلین هاله  Felin Hahleرئیس بخش روابط بین الملل موسسه تحقیقات ماکس پلانگ آلمان روز 22/6/94 از پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه این هیات پس از بازدید از مراکز آزمایشگاهی در یک نشست مشترک با رئیس و معاون تحقیقات و فناوری و تحصیلات تکمیلی و چند تن از اساتید شرکت و بر لزوم همکاری های مشترک تاکید نمودند.

دکتر محمد رضا امیدخواه رئیس پژوهشگاه اظهار داشت ما مایل هستیم در زمینه توانمندیهای پژوهشگاه در حوزه های دارو، کاتالیست ، مایعات یونی نفت و... از طریق انجام پروژه های مشترک با دانشگاه ماکس پلانگ آلمانهمکاری داشته باشیم تا از این طریق زمینه ایجاد فرصت های مطالعاتی و همکاریهای علمی برای محققین و دانشجویان فراهم گردد.

هیات آلمانی نیز ابراز امیدواری نمودند تا بر اساس مفاد تفاهم نامه فی ما بین که در آینده به امضاء خواهد رسید محورهای مشترک تعریف و بر آن اساس اقدام گردد.


Creation date: 15/09/2015
Publish date: 16/09/2015
Page view: 2094طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network