ENTER SEARCH BELOW

 دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون ملی یونسکو در کشورمان در سی و هشتمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو که با حضور بیش از 195 کشور عضو و ناظر در مقر یونسکو در پاریس برگزار شد، در سخنرانی خود که در بعد از ظهر چهارشنبه 13 آبان ایراد شد ، هفتادمین سالگرد تاسیس سازمان یونسکو را تبریک گفت .
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، متن کامل سخنرانی دکتر فرهادی در سی و هشتمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو بدین شرح است :
 یونسکو به امید صلح متولد شد تا پرچم دار مبارزه با جهل، خشونت، تعصب و جنگ باشد. امروز جهان نیازمند مقابله با پدیده افراطی گری و خشونت است. جمهوری اسلامی ایران عمیقا نگران فقدان جانی و در به دری انسان ها و تخریب بی سابقه مواریث کشورهایی در غرب آسیا و آفریقا به قصد پاک سازی فرهنگی از طریق خشونت و افراط گرایی است. حتی بعضی منابع مالی تروریسم از طریق فروش دارا یی های فرهنگی کشورها فراهم می شود. 
ما از تلاش های یونسکو در کمک به دولت این کشورها برای حفاظت از میراث فرهنگی شان حمایت می کنیم و آمادگی خود را برای همکاری در این زمینه اعلام می داریم.
نوجوانان و جوانان از جمله آسیب پذیرترین اقشار جوامع هستند. در این عرصه مناقشه ، تخریب مواریث فرهنگی و برخی بازی های مخرب رایانهاینفرت را ترویج نموده و کودکان را به لحاظ ذهنی مستعد رفتارهای خشونت آمیز و هنجارگریز مینمایند . پیشنهاد می کنم یونسکو در چارچوب «اتحاد برای میراث» با راهاندازی یک کمپین جهانی بر تقویت و ترویج بازیهای مجازی دوستدار میراث فرهنگی با ابزارهای مختلف آموزشی توصیه و تاکید کند.
مقولات مربوط به علوم انسانی و اجتماعی نیز به عهده یونسکو سپرده شده است. ایران مفتخر است که پیشنهاد دهنده و حامی جایزه ابن سینا برای اخلاق در علم بوده است که در سی و دومین جلسه کنفرانس عمومی یونسکو به تصویب رسید. ابتکاری منحصر به فرد که بر اهمیت حیاتی اخلاق در این جهان شتاب مند و شیفته فناوری تاکید دارد.
اجازه دهید اضافه کنم که امشب جایزه ابن سینا به برنده کنونی، آقای پروفسور شینواری از کشور پاکستان اهدا می گردد.
امیدواریم که از طریق همکاری بتوانیم به اهداف مربوط به برنامه جهانی آموزش، دستور کار آموزش 2030 به ویژه از طریق تبادل آزاد اطلاعات فارغ از هرگونه تبعیض دست یابیم. برای نیل به این هدف، ضرورت دارد که یونسکو از سیاست های مربوط به جلوگیری از تبعیض علمی در آموزش و نیز دسترسی به علوم پیشرفته حمایت به عمل بیاورد و زمینه لازم برای دسترسی برابر به منابع آموزشی و علمی جهان بویژه برای کشورهای جنوب را فراهم نماید تا از این رهگذر، حق آموزش و کاهش شکاف اطلاعاتی و علمی بین کشورها تامین گردد.
همچنین جمهوری اسلامی ایران از تلاش های یونسکو برای تدوین کنوانسیون جهانی تایید و به رسمیت شناختن مدارک آموزش عالی حمایت می کند
اثرات تغییرات زیست  محیطی و اقلیمی در جهان و بویژه مناطقی که با کمبود شدید منابع آبی همچون غرب آسیا روبرو هستند، موجب تشدید وقوع سایر پدیده ها و حوادث غیر مترقبه شده است که علاوه بر تبعات گسترده بر زیرساخت های فنی و اقتصادی کشورهای این منطقه به لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز تاثیر قابل توجه گزارده است. ما بر این باوریم که همکاری های منطقه ای و بین المللی برای حفاظت از محیط زیست و نیز مدیریت و بهره برداری بهینه از منابع آبی مشترک در مناطق خشک و نیمهخشک ضروریست. حمایت از ثبت ذخیره گاههای زیست کره بین مرزی میان کشورها با همکاری یونسکو می تواند در نیل به این اهداف و تحقق آنها یاری رساند.
از یونسکو می خواهم طراحی و پی گیری مطالعه و مدل سازی برای سه محور «پایداری محیط زیستی، عدالت انرژی، و توسعه فرهنگی و پژوهشی» در نقاط مختلف جهان تا سال 2050 با همکاری کشورهای صاحب فن و اندیشه را بر عهده بگیرد. به منظور تحقق اهداف دهه 2014-2024 تحت عنوان «انرژی برای همه» ضروریست یونسکو آموزش، توسعه، ساخت و کاربرد انواع انرژی های تجدیدپذیر به ویژه در جوامع محلی و مناطق روستایی را مورد حمایت قرار دهد. در این رابطه ایجاد «جایزه یونسکو برای انرژی های تجدیدپذیر» را پیشنهاد می کنیم.
در دستور کار توسعه پسا 2015 تاکید به کارگزاری دسترسی به اینترنت کشورهای در حال توسعه تا سال 2020 قرار دارد. ما بر روی نیاز به ترویج تنوع زبانی در فضای مجازی برای توانمند کردن استفاده از محتوای چندزبانهای و همچنان به ترویج دسترسی رایگان به منابع اطلاعات علمی تاکید می کنیم.
خانم مدیر کل
از تلاش های سرکار عالی برای ارتقای آرمان های یونسکو در دستور کار توسعه پایدار برای دوران پس از 2015 تقدیر می کنم. آرمان هایی که به گفته سرکار در اصطلاح زیبایی که بدان اشاره داشتید، همه آنها در DNA یونسکو ثبت و ضبط گردیده اند. مایلم این موقعیت را مغتنم بشمارم و پیشنهاد آقای دکتر روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در شصت و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2013 را یادآوری کنم، یعنی ایجاد «جهان علیه خشونت و افراط گرایی». اعتقاد دارم این ایده نیز در DNA یونسکو جای دارد. در اینجا مایلم نظرتان را به شرکت ایشان در جلسه رهبران در روز 16 نوامبر و توجه بیشترتان به پیشنهاد ایشان درباره WAVE جلب کنم.
از توجه شما متشکرم.

Creation date: 07/11/2015
Publish date: 07/11/2015
Page view: 2319طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network