ENTER SEARCH BELOW

 

در دومین روز از آغاز بکار نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری  پروفسور سید محمد بلورچیان بنیانگذار و مؤسس پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران با حضور در نمایشگاه از غرفه دستاوردهای علمی پژوهشی و فناوری پژوهشگاه بازدید نمود.

پروفسور بلورچیان پس از بازدید در پاسخ به سوال کارشناس روابط عمومی که سوال کردند نظر و ارزیابی جنابعالی از طرحها و پروژه های ارائه شده در غرفه پژوهشگاه چیست؟ اظهار داشت: من امروز بسیار خوشحال هستم و میتوانم بگویم یکی از بهترین روزهای زندگیم است که حاصل کارهای علمی همکارانم را می بینم و تشکر می کنم از همت والای آنان و امیدوارم که با تلاشهای مضاعف همکاران در نمایشگاه های آتی نیز شاهد طرحها و پروژه های بیشتری باشم.

بنیانگذار پژوهشگاه افزود:برخود فرض می دانم تا از مساعدتهای ارزشمند دکتر امیدخواه رئیس و دیگر اعضای هیأت رئیسه پژوهشگاه در ارائه تسهیلات و تجهیزات به پژوهشگران قدردانی و توفیقات آنان را در پیشبرد اهداف پژوهشگاه از خداوند سبحان آرزومندم. Creation date: 16/12/2015
Publish date: 16/12/2015
Page view: 1601طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network