ENTER SEARCH BELOW

 در چهارمین روز از هفته پژوهش و فناوری 94/9/25 آقای راینر بوتس مدیر پروژه های فرهنگی سفارت جمهوری فدرال آلمان با حضور در شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشگاهها ، پژوهشگاهها  و مراکز علمی در نمایشگاه  بین المللی تهران از غرفه دستاوردهای پژوهش و فناوری پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران بازدید کرد.

راینر بوتس بعد از بازدید بر لزوم گسترش و مبادلات همکاریهای علمی ایران و آلمان تأکید نمود.

Creation date: 22/12/2015
Publish date: 23/12/2015
Page view: 1582طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network