ENTER SEARCH BELOW

 

با هدف تشویق و ترغیب  دانش آموزان ،صبح روز یکشنه بیست و نهم فروردین ماه جاری 80 نفر از دانش آموزان تیز هوش دبیرستان علامه طبابایی در پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران حضور یافتند.

ابتدا دانش آموزان ضمن حضور در سالن خلیج فارس پژوهشگاه پای صحبتهای سه تن از اساتید نشستند و پس از آشنایی با پژوهشگاه در گروههای 10 نفره از آزمایشگاههای پژوهشگاه بازدید کردند.Creation date: 17/04/2016
Publish date: 18/04/2016
Page view: 1131طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network