ENTER SEARCH BELOW

 

گروهی از دانش آموزان دختر دبیرستان غیر انتفاعی ناحیه 3 کرج روز دوشنبه 95/2/12 با حضور در پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران  از آزمایشگاه های

پژوهشگاه  بازدیدو با طرح سؤالات مورد نظر در خصوص رشته های شیمی و مهندسی شیمی پاسخ لازم را از اعضای هیات علمی دریافت داشتند .


Creation date: 03/05/2016
Publish date: 03/05/2016
Page view: 1219طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network