ENTER SEARCH BELOW

 
دکترمحمد فرهادی شامگاه شنبه در مراسم سی و ششمین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی افزود:هرچند سرعت رشدمان کم است ولی رتبه اول رشد علمی دنیا را بدست آوردیم
.
وی وضعیت آموزش عالی کشور را خوب ارزیابی کرد و گفت:برنامه علمی خوبی در جهاد دانشگاهی در کنار سایر دانشگاه ها داریم که همه این اقدامات نشان از مرجعیت علمی
ایران در منطقه است
.
وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد:در این زمینه خوب عمل کرده و همچنان اول منطقه هستیم.
فرهادی بیان کرد: ما از نظر تولید علم در دنیا از رتبه 21 به رتبه 16 رسیدیم و سهم ما از تولید علم دنیا 1.81 است، ولی باید شتاب رشد علمی را بیشتر کنیم.

Creation date: 07/08/2016
Publish date: 07/08/2016
Page view: 921طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network