ENTER SEARCH BELOW

 

دانشجويان کارشناسی ارشد و دکتری جهت تعيين وقت دفاع خود (شهریور ماه 1395) هر چه سريعتر به آموزش مراجعه نمايند، در ضمن به اطلاع کلیه دانشجویان که تا پایان 95/6/31از پایان نامه خود دفاع نمی نمایند و هنوز فرم تمدید سنوات را پر ننموده ‏اند می رساند، مهلت تحویل فرم تمدید سنوات تا 95/05/31تمدید گردید. بدیهی است دانشجویانی که تا مهلت ذکر شده فرم را تحویل ننمایند، زمان لازم جهت انجام مراحل اداری ثبت نام و مجوز دفاع را در ترم بعد نداشته و کلیه عواقب آن بر عهده خود دانشجو خواهد بود.

 


Creation date: 15/08/2016
Publish date: 15/08/2016
Page view: 1029طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network