ENTER SEARCH BELOW

 
دکتر وحید احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اهمیت دیپلماسی علمی گفت: علم سرمایه است و اگر کشوری قصد پیشرفت دارد، باید به علم به عنوان سرمایه نگاه کند.

دکتر وحید احمدی روز دوشنبه، 15 شهریورماه در نهمین نشست معاونان و مدیران بین‌الملل دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری منتخب با اشاره به تاکید

اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز توسعه و نقشه جامع علمی کشور بر پیشرفت علمی گفت: یکی از مسائل اصلی کشور توجه به دیپلماسی علمی است و کشورهای قدرتمند در سطح بین‌الملل

شعاری تحت عنوان بین‌المللی‌سازی را مطرح و اجرا می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در آمریکا بیش از 85 تا 90 درصد سرمایه‌های نامشهود مربوط به علم و فناوری است، بر اهمیت پیشرفت علمی تاکید کرد.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در سال 2011 حدود 17 درصد از مقالات پژوهشی کشور با مشارکت اساتید خارجی بوده و اکنون این عدد به 22 درصد

رسیده است، گفت: با وجود اینکه این میزان افزایش امیدوارکننده است، اما کافی نیست؛ زیرا کشورهای منطقه خیلی بیشتر از این میزان در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند.

دکتر احمدی افزود: ارتباطات بین‌المللی دو جهت دارد؛ یکی نفوذ دانش و فناوری و دیگری کسب فناوری که خوشبختانه در ایران هر دوی اینها وجود دارد.

وی ادامه داد: فضایی که در دو سال اخیر ایجاد شده، به ما اجازه توسعه بین‌المللی را می‌دهد و در حوزه انتقال فناوری نیز ظرفیت انتقال فناوری به کشورهای متقاضی وجود دارد.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اقدامات وزارت علوم برای انتقال فناوری به سایر کشورها، فعالیت‌های پارک‌های علم و فناوری و برپایی نشست‌های مشترک

برای حضور در پروژه‌های بزرگ با کشورهای اروپایی همچون ایتالیا، آلمان و اتریش را از جمله این اقدامات عنوان کرد.


Creation date: 06/09/2016
Publish date: 06/09/2016
Page view: 1078طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network