ENTER SEARCH BELOW

 


معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم  در مراسم  آغاز ساخت پروژه بزرگ سایت شتابگر ملی چشمه نور ایران  كه همزمان با حضور ریاست محترم جمهوری در استان قزوین صورت گرفت،گفت: این پروژه بزرگ علمی موجب ایجاد یک شبکه بزرگ علمی بین دانشمندان داخل کشور و دانشمندان بین المللي و ارتقاء سطح دیپلماسی علمی و فناوری کشور مي شود.
 دكتر وحيد احمدي افزود: پروژه شتابگر ملی چشمه نور ایران کاربردهای زیادی در حوزه ها ي مختلف از جمله پزشکی، داروسازی، کشاورزی، فیزیک و شیمی دارد و آغاز این پروژه یکی از آثار شرایط پسا برجام است.
وي گفت : پروژه شتابگر ملي چشمه نور ايراناز جمله پروژه های بزرگ صلح آمیز کشور محسوب می شود که از تشعشعات مختلف هسته ای برای انجام امور تحقیقاتی استفاده می شود.
دبیر کل شورای عالی عتف اظهار داشت: برای تکمیل این پروژه تفاهم نامه ای  نیز با مرکز الترا در کشور ایتالیا منعقد شده است که به موجب آن در این پروژه یک خط باریکه الکترونی ایجاد می شود و مکمل پروژه شتابگر ملی چشمه نور است.
گفتني است همزمان با سفر آقای دکتر روحانی به استان قزوین ، اجرای پروژه سایت شتابگر ملی چشمه نور ایران به فرمان ریاست محترم جمهوری آغاز شد و سپس کلنگ زنی سایت این پروژه عظیم ملی توسط  دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و دکتر وحید احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم و دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری انجام شد.
در مراسم کلنگ زنی سایت پروژه شتابگر ملی چشمه نور دکتر وحید احمدی، معاون پژوهش و فناوری اعلام کرد: پروژه شتابگر ملی چشمه نور یکی از بزرگترین طرح ها و پروژه های علمی کشور می باشد که قرار است در سطح بالایی از علم و فناوری و در مرزهای دانش فعالیت كند.

Creation date: 02/10/2016
Publish date: 02/10/2016
Page view: 1243طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network