ENTER SEARCH BELOW

 

پروفسور G.R.Wozny  استاد و محقق دانشگاه فنی برلین (Technical University of Berlin)  با حضور در پژوهشگاه و با ارائه سمیناری با عنوان Process Dynamics and Operation در جمع اعضای هیات علمی ،کارشناسان پژوهشی و دانشجویان به ایراد سخن پرداخت.پروفسور G.R. Wozny تجربیات خود در تیم تحقیقاتی دانشگاه برلین در زمینه طراحی، مدلسازی، شبیه سازی و بهینه سازی فرایندهای دینامیکی را ارائه و ضمن معرفی نرم افزار کاربردی MOSAIC، نحوه کاربرد این نرم افزار درمدلسازی و شبیه سازی فرایندهای شیمیایی را تشریح کرد.

ایشان همچنین به همراه دکتر حمید گودینی، استاد و محقق دانشگاه برلین ضمن بازدید از آزمایشگاههای بخش فنی و مهندسی، در مورد نحوه همکاری و ایجاد ارتباطات بیشتر پژوهشگاه با دانشگاه فنی برلین، همکاری و ایجاد ارتباطات بیشتر پژوهشگاه با دانشگاه فنی برلین با دکتر امیدخواه رئیس پژوهشگاه و اعضای هیات علمی به بحث تبادل نظر پرداختند.

Creation date: 18/01/2017
Publish date: 19/01/2017
Page view: 1153طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network