ENTER SEARCH BELOW

 
عناوین مباحث سخنرانی خانم دکتر اعظم اکبری عضو هیات علمی پژوهشکده نفت پژوهشگاه بود که روز هفدهم بهمن ماه جاری در جمع تعدادی از اعضای هیات علمی و دانشجویان برگزار گردید.

در این سمینار خانم دکتر اعظم اکبری پیرامون سه موضوع گوگردزدایی سوخت، طراحی سامانه های آزمایشگاهی مناسب برای تست کاتالیزگرهای جامد در فرایندهای شیمیایی و بازیافت انرژی در فرایندهای شیمیایی سخنرانی و پاسخگویی سوالات مطروحه بود.

وی در زمینه گوگردزدایی سوخت، ضمن بیان روش های صنعتی و غیر صنعتی گوگردزدایی از برش های نفتی، مشکلات تکنولوژی های روز دنیا در رسیدن به حد مجاز گوگرد سوخت های فسیلی طبق آخرین استانداردهاي زیست محیطی و نیاز به توسعه ی روش های نوین را تشریح کردند. همچنین ایشان دستاوردهای پژوهشی گروه تحقیقاتی خود در زمینه تکنولوژی گوگردزدایی اکسایشی سوخت دیزل و تهیه کاتالیزگرهای مناسب این فرآیند و  اثرات کاربرد تابش امواج فراصوت در این فرآیند را تشریح کردند. تکنولوژی گوگردزدایی اکسایشی یک روش امیدبخش به عنوان جایگزین یا مکمل روش گوگردزدایی هیدروژنی برای تولید سوخت های پاک در آینده معرفی شده است.خانم دکتر اکبری همچنین به تشریح طراحی سامانه های آزمایشگاهی مناسب برای آزمایش کاتالیزگرهای جامد در فرایندهای شیمیایی با توجه به نیازهای پژوهشگاه پرداختند.
 
در مورد اصول و اهمیت بازیافت انرژی در فرآیند های شیمیایی نیز ایشان ضمن تشریح اهمیت و اصول طراحی شبکه مبدل های حرارتی با تکنولوژی Pinch به عنوان یک روش سیستماتیک و مبتنی بر اصول ترمودینامیک در مرحله طراحی مفهومی فرآیندهای شیمیایی، دستاوردهای پژوهشی خود در این زمینه را ارائه دادند.
Creation date: 11/02/2017
Publish date: 11/02/2017
Page view: 1373طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network