ENTER SEARCH BELOW

 

طی مراسمی معارفه اعضای هیأت تحریریه نشریه علمی ترویجی شیمی سبز و فناوریهای پایدار که از سوی دکتر محمد رضا امیدخواه رئیس محترم پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران به عنوان اعضای هیأت تحریریه منصوب گردیده اند،  برگزار شد.

در این مراسم دکتر امیدخواه ضمن تشکر و قدردانی از اعضای هیات تحریریه  نشریه در پذیرش این مسئولیت خطیر، بر لزوم و ارتقای نشریه از طریق استفاده از مقالات علمی_ترویجی تأکید کرد تا در یک فضای شاداب اساتید و دانشجویان با ارائه مقالات خود که محتوای علمی و ترویجی داشته باشد زمینه هرچه بهتر ارتباط دانشگاه و صنعت را فراهم نمایند.

دکتر امیدخواه در پایان این نشست صمیمی ضمن تشکر مجدد از اعضای هیأت تحریریه،  احکام ذیربط  را اعطاء و برای آنان آرزوی موفقیت نمود.

اعضای هیات تحریریه مجله علمی و ترویجی سبز و فناوریهای پایدار متشکل از :

سردبیردکترعلی اصغر محمدی عضو هیات علمی پژوهشگاه  و دیگر اعضاء هیات علمی پژوهشگاه به ترتیب :دکتر سید حمید احمدی، دکتر مریم وثوق، دکتر شعله حمزه زاده، دکتر زینب موسوی موحدی، دکتر بابک مختارانی، دکتر حمیدرضا مرتهب، دکتر محمود حبیبیان و همچنین سایر اعضای هیات تحریریه هم که از دانشگاههای دیگر می باشند به ترتیب: دکتر برهمن موثق از دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی، دکتر ایوب بازگیر از دانشگاه شهید بهشتی، دکتر محمد کرابی از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران،  دکتر حمیدرضا خواصی از دانشگاه شهید بهشتی،  دکتر محمد رضا هرمزی نژاد از دانشگاه صنعتی شریف، دکتر عباس رحمتی  از دانشگاه اصفهان، دکتر رضا طیبی از حکیم سبزواری، دکتر محمد قربان دکامین از دانشگاه علم و صنعت ایران و دکتر رامین کریم زاده از دانشگاه تربیت مدرس می باشند. ما برای آنان در تحقق اهداف پیش رو آرزوی موفقیت می نمائیم.

Creation date: 24/09/2017
Publish date: 25/09/2017
Page view: 996طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network