ENTER SEARCH BELOW

 


طبق گزارش های دریافت شده، در این کارگاه، روش های بهینه سازي داده هاي پالايشگاهي به منظور بهبود فرايند های توليد و كاربرد بانك اطلاعات و ابزارهاي آناليز دادها و تجربه شركتهاي بزرگ بين المللي در به كار بستن روشهاي "نرونتورك" و كنترل اينترنتي داده ها به بحث و بررسي گذاشته شد. در پايان پروفسور "ویلی مير" مدرس كارگاه، به سوالات حاضران نیز  پاسخ دادند.


Creation date: 15/10/2017
Publish date: 16/10/2017
Page view: 866طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network