ENTER SEARCH BELOW

 

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بر ضرورت تعامل انجمن‌های علمی و از جمله انجمن مهندسی شیمی ایران با وزارت علوم و دانشکده‌های مهندسی شیمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، به منظور نقش آفرینی در توسعه کیفی آموزش عالی کشور، تأکید کرد.


به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر شریعتی نیاسر در نشست سالیانه انجمن مهندسی شیمی ایران با روسای پژوهشگاه‌ها و دانشکده‌های مهندسی شیمی دانشگاه های سراسر کشور که با هدف بررسی ارتقای دانش فنی و افزایش ارتباط این رشته با صنعت و جامعه، دوشنبه ۲۴ مهرماه برگزار شد، گفت: انجمن مهندسی شیمی ایران را یکی از انجمن‌های فعال و شاخص در کشور می دانم.

وی افزود: در کشورمان، به لحاظ جمعیت دانشجویی در بخش مهندسی شیمی، حدود ۴۱ هزار دانشجو مشغول تحصیل هستند که از این تعداد حدود ۴۸ درصد در مراکز آموزشی دولتی و حدود ۵۲ درصد در مراکز آموزش عالی غیردولتی تحصیل می‌کنند.

وی با اشاره به تحصیل ۱۶۰۰ نفر از دانشجویان مهندسی شیمی در دوره دکتری گفت: ۸۰ درصد دانشجویان دوره دکتری مهندسی شیمی در مراکز دولتی تحصیل می‌کنند.

معاون آموزشی وزارت علوم، تصریح کرد: در مقطع دکترا، ۱۲۸۴ نفر در مراکز دولتی تحصیل می‌کنند و از این جمعیت ۷۳۹ نفر فقط در دانشگاه‌های سطح یک کشور مشغول به تحصیل هستند.

دکتر شریعتی نیاسر با بیان اینکه حدود ۶۴۰ نفر عضو هیئت علمی دانشگاه در رشته مهندسی شیمی کشورمان فعالیت دارند، خاطرنشان کرد: ۵۷۱ نفر؛ تقریباً ۹۰ درصد در مراکز دانشگاهی دولتی مشغول هستند و از این تعداد، ۴۲ درصد فقط در دانشگاه‌های سطح یک مشغول تدریس می باشند.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: نسبت دانشجو به استاد در مجموعه مراکزی که رشته مهندسی شیمی ارائه می‌کنند، ۶۳ است که این نسبت در مراکز آموزش عالی دولتی ۳۴ و در دانشگاه‌های سطح یک، ۲۵ است.

وی عنوان کرد: از لحاظ جنسیت هم ۶۰ درصد جامعه دانشجویی در مهندسی شیمی به آقایان اختصاص دارد.

دکتر شریعتی نیاسر درخصوص تعداد رشته محل‌های مهندسی شیمی اظهار داشت: در سال ۱۳۸۵ تعداد ۵۰ رشته محل‌، در دوره کارشناسی وجود داشت که این تعداد در سال ۱۳۹۵ حدود ۲, ۲ برابر شده است. در دوره کارشناسی ارشد در سال ۱۳۸۵، ۵۲ رشته محل بوده که این تعداد در سال ۱۳۹۵ با ۳, ۴ درصد افزایش به ۲۲۲ رشته محل افزایش یافته است. همچنین در دوره دکتری از ۱۳ رشته محل در سال ۱۳۸۵ به ۶۳ رشته محل؛ حدود ۵ برابر افزایش یافته است.

دکتر شریعتی نیاسر با اشاره به اینکه از سال گذشته بالغ بر ۶۰۰ عضو هیئت علمی دانشگاه‌های کشور، در ۷۰ کارگروه تخصصی منصوب شده‌اند، اظهار داشت: از کارگروه‌های تخصصی، انتظار داریم که بتوانند در توسعه بین رشته‌ها نقش ایفا کنند و پیشرفت علم و تکنولوژی را در حوزه های تخصصی خود در دنیا رصد کنند و بتوانند با ارائه شیوه‌های نوین آموزشی، دانشجویان را در یادگیری در کلاس سهیم کنند.

Creation date: 17/10/2017
Publish date: 18/10/2017
Page view: 1043طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network