ENTER SEARCH BELOW

 


دومین جلسه کنسرسیوم مراکز رشد به میزبانی مرکز رشد پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران روز سه شنبه 96/8/13 در سالن مشاهیر کتابخانه پروفسور بلورچیان برگزار شد. در این جلسه که با هدف بررسی زمینه های همکاری مشترک فی مابین کنسرسیوم و اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا، نحوه ثبت نام درکنسرسیوم، بررسی نحوه معرفی کنسرسیوم در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری سال 96 برگزار شد، در خصوص همکاری و تعامل بین مراکز رشد غرب استان تهران و استان البرز و استفاده از توانمندی های مراکز رشد جهت دستیابی به مدل واحد برای تجاری سازی فناوری بحث و تبادل نظر گردید.

Creation date: 06/11/2017
Publish date: 06/11/2017
Page view: 992طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network