ENTER SEARCH BELOW

 


در تاریخ 96/9/8 آقای فرانس ون دورسن، مدیرعامل شرکت هانی وِل پارس نماینده شرکت چند ملیتی Honeywell به همراه سرکار خانم فیروزه خورشاهی مدیر منابع انسانی این شرکت و آقای حمید پیمانی از کارشناسان شرکت مذکور از پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران بازدید نمودند.

در این بازدید آقای ون دورسن ضمن اظهار خوشحالی از دیدار با مسئولین پژوهشگاه، با بیان و یادآوری پتانسیل های فراوان تجاری و اقتصادی و فنی در ایران، به زمینه های گسترده امکان همکاری بین شرکت هانی ول پارس و پژوهشگاه اشاره نمودند.

آقای دکتر محمد رضا امیدخواه رئیس پژوهشگاه نیز با استقبال از همکاری با شرکت مذکور، توانایی ها و تخصص های موجود در پژوهشگاه را یادآور شدند.

در این دیدار ضمن معرفی مگاپروژه انستیتو پروپیلن پژوهشگاه، راه های همکاری شرکت هانی ول با این پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر عامل شرکت هانی ول همچنین ابراز امیدواری نمود تا بتواند با جذب دانش آموختگان مستعد پژوهشگاه، از توان این نیروها در پیشبرد اهداف شرکت خود استفاده نماید.

Creation date: 27/12/2017
Publish date: 28/12/2017
Page view: 990طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network