ENTER SEARCH BELOW

 

به دعوت مدیرت امور پژوهشی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران درمورخ 96/10/4 نشست علمی با موضوع (کلرین دای اکساید جایگزینی مطمئن برای کلر در فرایندهای گندزدایی) با حضور مهندس حسین مطهری عضو سابق هیأت علمی پژوهشگاه طی سالهای 1375 تا 1380، در سالن مشاهیر پروفسور بلورچیان پژوهشگاه برگزار شد.

 مهندس حسین مطهری در جمع اعضای هیات علمی، کارشناسان پژوهشی و دانشجویانِ پژوهشگاه، آخرین دستاوردهای علمی خود در را در این زمینه در اختیار حضار قرار دادند. همچنین در جلسه پرسش و پاسخ این سخنرانی، جزئیات بیشتری از فن ها و ایده های موجود در این زمینه تحقیقاتی به بحث و بررسی گذاشته شد.