ENTER SEARCH BELOW

 

به دعوت پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران نشست علمی با موضوع:

(Microengineered Hydrogels for Tissue Engineering and Surgical Applications Lorem ipsum )  

با حضور خانم دکتر نسیم عنابی در سالن مشاهیر پروفسور بلورچیان پژوهشگاه برگزار شد.

 

 دکتر نسیم عنابی در جمع اعضای هیات علمی، کارشناسان پژوهشی و دانشجویانِ پژوهشگاه، آخرین دستاوردهای علمی خود در را در این زمینه در اختیار حضار قرار دادند. همچنین در جلسه پرسش و پاسخ این سخنرانی، جزئیات بیشتری از فن ها و ایده های موجود در این زمینه تحقیقاتی به بحث و بررسی گذاشته شد.