ENTER SEARCH BELOW

 

به دعوت گروه همکاریهای علمی و بین المللی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران درمورخ 96/10/5 در سالن مشاهیر کتابخانه پروفسور بلورچیان نشست علمی با عنوان:

 (Continuing Justus-Liebig’s Legacy in Organic Chemistry)

با حضور آقای دکتر سید ابوالفضل حسینی دانش آموخته دوره پسا دکتری شیمی از دانشگاه گیسن  آلمان برگزار شد.

 

آقای دکتر حسینی در جمع اعضای هیات علمی، کارشناسان پژوهشی و دانشجویانِ پژوهشگاه، آخرین دستاوردهای علمی خود در را در این زمینه در اختیار حضار قرار دادند. همچنین در جلسه پرسش و پاسخ این سخنرانی، جزئیات بیشتری از فن ها و ایده های موجود در این زمینه تحقیقاتی به بحث و بررسی گذاشته شد.