ENTER SEARCH BELOW

 
به دعوت مدیرت امور پژوهشی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران درمورخ 96/10/18 نشست علمی با موضوع:

Sorption) (Performance Evaluation of Porous Silica Supported Ionic Liquids in CO2


 با حضور آقای دکتر مجتبی میرزایی عضو هیات علمی پژوهشگاه در سالن مشاهیر پروفسور بلورچیان برگزار شد.

 

آقای دکتر میرزایی درجمع اعضای هیات علمی، کارشناسان پژوهشی و دانشجویانِ پژوهشگاه، آخرین دستاوردهای علمی خود در را در این زمینه در اختیار حضار قرار دادند. همچنین در جلسه پرسش و پاسخ این سخنرانی، جزئیات بیشتری از فن ها و ایده های موجود در این زمینه تحقیقاتی به بحث و بررسی گذاشته شد.

Creation date: 13/01/2018
Publish date: 14/01/2018
Page view: 1054طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network