ENTER SEARCH BELOW

 

اولین سمینار تخصصی تحت عنوان "فرآیندهای نوین ازدیاد برداشت از مخازن ایران از دیدگاه عملیاتی: ضرورت ها و کاردبردها" روز شنبه 96/11/7 در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران با حضور جمعی از اساتید دانشگاه ها، مدیران و متخصصین ملی و بین المللی در این حوزه برگزار شد.دکتر محمد رضا امیدخواه رئیس محترم پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران برپایی این گردهمایی را فرصتی برای ایجاد حلقه اتصال میان صنعت و پژوهشگاه در بخش بالادست نفت دانست و ابراز امیدواری نمود که تلاش در راستای تقسیم اطلاعات برای همکاری های بیشتر در عرصه ازدیاد برداشت نفت در هر دو بخش ملی و بین المللی راهکاری سازنده در شناسایی مشکلات و ارائه راه حل مناسب برای کنترل و مدیریت تولید آب و ازدیاد برداشت از مخازن ایران باشد.


در ادامه نشست آقای دکتر مختارانی رئیس پژوهشکده مهندسی نفت ضمن خیر مقدم گویی به مهمانان به معرفی پژوهشگاه پرداخت و دراین همایش آقای دکترهادی بیک سخنرانی خود را تحت عنوان:

 " Estimation of Downhole Relative Permeability"

ارائه و دکترمهسا باغبان صالحی سخنرانی خود را تحت عنوان:

 "Smart Material Application in EOR and their Glory Practical Domain "

به دستاوردها و پیشرفت های پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در حوزه کنترل تولید آب و روش های EOR اختصاص داد. 

در ادامه این نشست آقایان دکتر آیت اللهی، دکتر طباطبایی، دکتر بهرامیان و مدیران شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، پژوهشگاه صنعت نفت و چند شرکت بین المللی حاضر درسمینار، در خصوص مشکلات و فعالیت های انجام شده در ایران و خاورمیانه توضیحاتی ارائه و پیشنهادات ارزشمندی را برای زمینه های مشترک همکاری فی مابین ارائه دادند. علاوه بر آن ایجاد آزمایشگاه بین المللی در حوزه بالادست نفت در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران با همکاری کشور چین در راستای تحقق همکاری بین المللی و ایجاد یک مرکز پیشرفته تخصصی در خاورمیانه، امکان سنجی و بررسی قرار گرفت.

Creation date: 03/02/2018
Publish date: 06/02/2018
Page view: 897طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network