ENTER SEARCH BELOW

 

به دعوت مدیرت امور پژوهشی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران درمورخ 16/11/96 نشست علمی با موضوع:


"Synthesis and surface modification of quantum dots to determine  some heavy metals"


 با حضور آقای دکتر محمد حسن امینی عضو هیات علمی پژوهشگاه در سالن مشاهیر پروفسور بلورچیان برگزار شد.

 

 آقای دکتر محمد حسن امینی درجمع اعضای هیات علمی، کارشناسان پژوهشی و دانشجویانِ پژوهشگاه، آخرین دستاوردهای علمی خود در را در این زمینه در اختیار حضار قرار دادند. همچنین در جلسه پرسش و پاسخ این سخنرانی، جزئیات بیشتری از فن ها و ایده های موجود در این زمینه تحقیقاتی به بحث و بررسی گذاشته شد.

Creation date: 06/02/2018
Publish date: 12/02/2018
Page view: 1040طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network