ENTER SEARCH BELOW

 

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه در این نشست که روز چهارشنبه 18/11/96 که با حضور اعضای کمیته تخصصی در سالن مشاهیر کتابخانه پروفسور بلورچیان برگزار گردید. در این نشست، اقدامات انجام شده در خصوص موارد تصمیم گرفته شده در جلسه قبل این کمیته مورد بررسی قرار گرفت، و موارد جدیدی از قبیل ارسال گزارش های زیرپروژه در طی فاصله بین دو نشست اطلاع رسانی شد. همچنین خانم دکتر اکبری بر اساس محتوای گزارش زیرپروژه تولید اکریلیک اسید ارائه حضوری انجام دادند. در پایان در مورد تعیین درصد پیشرفت پروژه مذکور بحث و تبادل نظر انجام گردید.


جلسه آتی کمیته تخصصی به صورت فوق العاده طی دو هفته آینده برگزار خواهد شد.

Creation date: 14/02/2018
Publish date: 15/02/2018
Page view: 1054طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network