ENTER SEARCH BELOW

 

دکترمسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر مهدی کشمیری را به سمت قائم مقام خود در امور فناوری و سرپرست دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم منصوب کرد.


دکتر کشمیری به سمت سرپرست دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری منصوب شد

در این حکم انتصاب آمده است:

با عنایت به تجربه و تخصص جناب عالی در حوزه فناوری و توسعه پارک ها و مراکز رشد، با حفظ سمت ریاست شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، به سمت قائم مقام معاون پژوهش و فناوری در امور فناوری و سرپرست دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم منصوب می شوید.

باتوجه به اهمیت ایجاد زمینه اشتغال دانش بنیان و توسعه کار آفرینی در کشور از جناب عالی انتظار می رود توان و دانش خودرا برای توسعه پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و همچنین توسعه فناوری در دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور به کار گیرید تا موجبات افزایش ثروت ملی و تقویت روحیه خودباوری در جوانان میهن عزیزمان حاصل گردد.

به منظور اجرای وظایف محوله از اختیارات معاون پژوهش و فناوری برخوردار خواهید بود. امید است با لطف و عنایت پرورگار موجبات تسریع امور و گسترش فعالیت های فناورانه را فراهم آورید.

مهدی کشمیری، فارغ التحصیل رشته مکانیک از دانشگاه مک گیل کانادا است و ریاست شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در سال‌های ۱۳۸۲ تا 1384 و نیز ۱۳۹۲ تا کنون، مسئولیت معاونت پژوهشی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان، مدیریت مرکز رشد و معاونت پژوهش و فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، را برعهده داشته است.

وی همچنین عضویت در کمیته کارشناسی ارزیابی و نظارت کارگروه تخصصی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رییس بخش آسیای غربی انجمن بین‌المللی پارکهای علمی و مدیر پروژه بانک جهانی در ارتقاء مراکز رشد ایران را در کارنامه خود دارد.

 

Creation date: 19/02/2018
Publish date: 20/02/2018
Page view: 1002طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورکPortal Design : Arana Network